Robotizace přichází už i do malých firem

S tím, jak se naše země neustále potýká s nedostatkem pracovní síly, firmy stále častěji hledají možnou náhradu v modernizaci, automatizaci a robotizaci. Evropská unie nyní tento trend prostřednictvím operačních programů podpoří a české firmy získají miliony korun.

Dne 12. 2. 2018 se zahajuje příjem žádostí o dotace do VII. Výzvy programu Technologie – Průmysl 4.0. Laicky řečeno, počínaje tímto dnem mohou malé a střední české firmy získat prostředky na pořízení či propojení nových technologií, které využívají prvky robotizace, virtuální reality, specializovaných CAD a další. Pořídit však lze i nevýrobní zařízení, patentové licence či uplatnit náklady na software. Získat lze podporu až do výše 45 %.

Dotace EU pro inovace

Pravděpodobně největší výhodou programu je široké spektrum aktivit, na něž lze prostředky vynaložit. Malí podnikatelé vedoucí daňovou evidenci pak mají možnosti ještě mnohem širší.

Za pomoci dotace EU lze například pořídit dlouhodobý majetek, tedy stroje či technologie, ale také licence, software, databáze, popřípadě technologické celky. Podporována je většina aktivit, která společnosti přinese technologický posun. Naopak pouhá obnova výrobní infrastruktury bez inovace podporována není. Komplexní podmínky, možnosti získání a uplatnění, naleznete například na stránkách MIDA Consulting.

Kolik prostředků lze získat?

Jak již bylo uvedeno, maximální výše podpory je 45 % způsobilých výdajů. Toto číslo platí pouze u malých podniků, u středních je míra podpory 35 %. Celková výše prostředků na jeden projekt je minimálně 1 a maximálně 20 milionů Kč. Z podpory jsou vyňaty realizace na území hlavního města Prahy.

Kdy a jak žádat

Příjem žádostí o dotaci EU začíná 12. 2. 2018 a končí 14. 5. 2018. Přestože míra podpory není závratně vysoká, hospodářská situace a chuť podniků investovat předznamenává vysoký zájem o dotační titul. Případným zájemcům tak doporučujeme podat žádost co nejdříve.

Pakliže přemýšlíte o možné investici, specialisté z MIDA Consulting s vámi rádi proberou veškeré možnosti a pomohou vám sestavit a včas odevzdat úspěšnou žádost.

Autor příspěvku: admin