Jak na modernizaci nebo repasi strojů

Nic netrvá věčně, takže ani stroje nemohou sloužit do nekonečna. Ovšem pokud jde o různé obráběcí a jiné konvenční stroje, které se souhrnně označují jako jednoúčelové stroje, není třeba je v případě opotřebení a morálního zastarání hned vyřazovat z provozu a vozit do šrotu. Je možné je totiž opravit, repasovat a celkově zmodernizovat, aby mohly i dál spolehlivě sloužit. Modernizací lze i zastaralé jednoúčelové stroje přizpůsobit současným vysokým nárokům.

Firma, která vám pomůže

Prováděním oprav, včetně generálních, repasí a modernizací všech možných jednoúčelových strojů se zabývá společnost KONEL Zlín. Je spolehlivým partnerem průmyslový, zemědělských a dřevozpracovatelských společností, které používají jednoúčelové stroje. Vedle oprav, repasí a modernizací strojů také vyrábí speciální komponenty pro automobilový, gumárenský, masný nebo dřevoobráběcí průmysl. Nezvykle může znít fakt, že firma Konel pomáhá také vědě a technice tím, že vyrábí některé speciální součásti používané v odvětví sypkých hmot a kapalin.

Opravy jednoúčelových strojů

Častou příčinou odstavení některého jednoúčelového obráběcího stroje a jeho vyřazení z provozu bývá nespolehlivý, zastaralý či přímo nefunkční řídící systém. Tento problém dokáží zkušení mechanici firmy Konel snadno a rychle identifikovat. Výměnou řídícího systému za nový se funkčnost stroje obnoví, takže může být opět vrácen do provozu a spolehlivě sloužit dál. Odborná práce mechaniků společnosti Konel je zárukou, že takto opravený stroj plně odpovídá současným moderním požadavkům. Vedle výměny řídícího systému jsou ze stroje zpravidla také odstraněny variátory a převody, které mechanici nahradí novým pevným převodem a frekvenčním měničem.

Výroba speciálních strojů

Společnost KONEL se zabývá také výrobou různých speciálních strojů a zařízení. Zákazník má možnost podílet se na této výrobě od samého počátku. Nejenže může navrhnout stroj, který potřebuje, ale při jeho výrobě může uplatnit své konkrétní požadavky a připomínky. Tato vzájemná spolupráce je výhodná pro obě strany. Mezi opravované stroje patří také dřevoobráběcí stroje, u kterých je důležité měření a regulace pořezové rychlosti, regulace nakulování klád a řízení chodu dopravníků. Firma KONEL provádí pravidelný servis celých linek.

Autor příspěvku: admin