Co je ERP systém a proč se bez něj neobejdete?

Levá ruka neví, co dělá pravá. Na skladech a v logistice panuje jen mírně usměrňovaný chaos a nákupy jen málokdy probíhají ve správný čas. Plánování vypadá na papíře hezky, ale v praxi nemůže být dál od reality. Je vám něco z toho povědomé? Potom byste měli co nejdříve implementovat podnikový informační systém ERP.

Co je ERP systém?

Anglická zkratka ERP znamená Enterprise Resource Planning, česky bychom řekli plánování podnikových zdrojů. ERP systémy jsou komplexní softwarové nástroje, které slouží k efektivnímu řízení celé společnosti, ať už jde o malou firmu, nebo nadnárodní korporát. Jádrem ERP systémů je obrovská relační databáze, která sdružuje a agreguje firemní data z různých firemních divizí, jako jsou třeba účetnictví, výroba, marketing, prodej, lidské zdroje atd. Díky ERP systému jsou firemní data na jednom místě a přístupná všem relevantním zaměstnancům, kteří mají jistotu, že pracují vždy s aktuálními informacemi.

Proč podnikové informační systémy?

ERP systémy využije každý podnik, který se snaží zlepšit výkonnost a zároveň zjednodušit provoz. Díky již zmíněné centralizaci dat v ERP můžete konsolidovat všechny informace o firmě na jedné platformě a řídit řadu firemních procesů, aniž byste museli investovat do více různých softwarových řešení. Nemusíte tedy pořizovat různě specializovaný software na to či ono a přitom riskovat, že budou firemní oddělení fungovat izolovaně a nezávisle.

ERP systémy – vše na jednom místě

ERP systém pomocí utilit propojuje celou společnost specializovanými (a volitelnými) moduly:

 • řízení výroby,
 • řízení nákupu a logistiky,
 • skladová evidence,
 • finance, účetnictví a controlling,
 • údržba zařízení,
 • prodej a marketing,
 • řízení jednotlivých projektů
 • a další specializované moduly.

Pokud už nějaký specializovaný software ve firmě využíváte (a nechcete nebo jej nemůžete měnit), můžete ERP systém pořídit bez příslušného modulu a daný software do ERP integrovat a propojit s ostatními moduly. Tím zajistíte, že změna dat v jednom z modulů (která má dopad do dalších firemních oddělení) se v reálném čase zobrazí všem relevantním uživatelům napříč celou firmou. Už tedy nedojde k situaci, kdy levá ruka neví, co dělá pravá – jednotlivé firemní divize přestanou fungovat izolovaně.

Je ERP systém vhodný i pro malé a střední podniky?

Zejména majitelé či šéfové menších firem mají za to, že ERP systémy jsou vhodné pouze pro velké korporáty a tomu odpovídá i jejich cena. Většina existujících ERP systémů je sice určená pro velké společnosti, to ale neznamená, že je malá nebo střední firma nemůže využívat. ERP systémy jsou dobře škálovatelné a mohou růst spolu s vámi, aniž byste museli během růstu měnit stávající firemní software. Může jít tedy o investici do prostředí pro budoucí růst s tím, že můžete postupně přidávat i jednotlivé moduly, čímž odpadnou vyšší investiční náklady.

Digitální transformace – bez ERP systému se dnes už neobejdete…

Digitální transformace není jen marketingové heslo, ale především cesta k vyšší konkurenceschopnosti. Skutečně digitální podnik je efektivní, agilní, flexibilně reaguje na trh i zpětnou vazbu od svých zákazníků a má obrovskou výhodu proti technologicky méně vyspělé konkurenci. Správně implementovaný ERP systém pak může být mozkem i hnacím motorem této digitální transformace firmy.

 • Automatizace firemních procesů – aktualizace skladových zásob, třídění objednávek, tvorba faktur či sestavování reportů jsou jen malou ukázkou firemních procesů, které můžete prostřednictvím ERP systému automatizovat. Dojde tím k úspoře času a prokazatelnému snížení chybovosti, vaši zaměstnanci se navíc budou moci plně věnovat úkolům, které automatizovat (zatím) nelze.
 • Zlepšení cashflow –ERP zkvalitňuje fakturační cykly a optimalizuje i dobu obratu. Navíc zefektivněním výroby a logistiky snižuje finance alokované ve stavech zásob, což vede ke snížení výrobních nákladů a dalšímu zlepšení cashflow.
 • Optimalizace zisků –analýza dat ze všech firemních divizí zpracovaná díky ERP systému do podoby přehledných a srozumitelných reportů vám dodá vždy aktuální přehled o tržbách a konverzích. Díky tomu můžete snadno analyzovat problémy a včas navrhovat potřebná opatření – a tedy i optimalizovat generovaný zisk.

Moderní podnikatelské prostředí je stále rychlejší a je obtížné udržet s ním krok. Pomocí ERP systémů zrychlíte svůj provoz a minimalizujete lidské chyby. Podnik vybavený ERP systémem je připravený a přizpůsobený současným potřebám průmyslu a podnikání.

Autor příspěvku: admin