Inteligentní technologie, které mohou pomoct na stavbách v rámci BOZP

Staveniště jsou z pohledu BOZP jedním z nejrizikovějších míst. Je proto klíčové, aby zaměstnavatelé řádně proškolili své pracovníky a vyhnuli se tak černým scénářům, jež by jim už nikdo nikdy neodpáral. Proto mnozí povolávají do služby firmu Extéria, o které se na internetu dočtete v řadě referencích a recenzích. Jedná se o předního poskytovatele poradenství v oblasti BOZP a PO, který bude vést jak dokumentaci, tak si vezme na starosta ono školení předcházející bolestivým scénářům. Kromě toho také doporučí inteligentní technologie, které mohou na stavbách v rámci BOZP pomoct.

Moderní technologie i na stavby

Není tajemstvím, že žijeme ve světě moderních technologií. A bylo by mylné se domnívat, že technologický pokrok nemůžete přenést i na staveniště. Existuje několik vymožeností, s jejichž pomocí se bude zdárně bojovat se zmiňovanými riziky.

Pojďme si prozradit několik z nich, které podle evropského výzkumu mohou přispět k lepším statistikám týkajících se počtu úmrtí na stavbách a staveništích.

Virtuální realita i útlumové vozíky

Mezi stále více využívané technologie, které mohou jistou měrou přispět k celkové bezpečnosti na stavbách, patří i virtuální realita využívaná nejen v tomto oboru. Virtuální realita je především určená pro školení a dokáže každého pracovníka dostat do situace, ve které se může v praxi opravdu ocitnout.

Existují nejrůznější vzdělávací programy, které pracovníky naučí, jak mohou vzájemně komunikovat přímo na staveništi, kdy zpravidla potřebují asistenci kolegy nebo jak případně identifikovat problémy před zahájením stavby.

Kromě virtuální reality stojí za zmínku také útlumové vozíky, které lze také zařadit mezi inteligentní technologie pomáhající na stavbách v rámci BOZP. Jedná se o mobilní systémy, které představují tlumiče nárazů. Jsou speciálně navržené tak, aby chránily vozidla s pracovními zónami hlavně při nárazech vysokou rychlostí.

Autor příspěvku: admin