Jak chce stát podpořit elektromobily?

Z hlediska ochrany životního prostředí mají velkou budoucnost elektromobily. Vláda ČR proto připravuje opatření, která by měla podpořit navýšení počtu automobilů na elektrický pohon na českých silnicích. O vládním návrhu by mělo být rozhodnuto ještě před koncem volebního období.

Elektřina vers. jiný pohon

Ke konci loňského roku bylo v ČR registrováno přes 5 milionů osobních vozidel a z toho jen necelá tisícovka elektromobilů. Důvodů upřednostňování benzínu a nafty je několik. Od nedostatečné dobíjecí sítě, krátkou dojezdovou vzdálenost, nižší výkon až po vysoké pořizovací ceny elektroaut.

Pomoc státu

  • úlevy na daních – opatření by měla být zaměřena na dotaci na pořízení a zejména na dlouhodobé daňové úlevy. Aktuálně stát odpouští silniční daň firmám a podnikatelům, kteří využívají auta na alternativní pohon k výdělečné činnosti. To je zatím slabá motivace, protože odpuštěná částka je nízká. V budoucnu by mohla být odečítána DPH, nebo by mohlo být zrychlené odepisování elektromobilů
  • lepší parkování a odpuštění poplatků – rozšíření počtu elektromobilů musí být ve spolupráci s městy. Ta by vedle zavedení nízkoemisních zón měla budovat vyhrazená parkovací místa. Také se uvažuje o povolení jezdit v elektromobilu v pruzích vyhrazených pro hromadnou dopravu. Realizace většiny návrhů ovšem záleží na vůli jednotlivých měst
  • s uvedenými návrhy souvisí také nutnost jednoznačně elektroauta v provozu rozeznat. Do konce roku by proto měly být připraveny barevně odlišné registrační značky
  • další motivací by měly být levnější dálniční známky nebo odpuštění poplatků za zápis do registru vozidel

Dotace a operativní leasing

V roce 2016 rozdával stát krajům, obcím a jimi řízeným organizacím 100 milionů na nákup vozidel s alternativním pohonem, tj. na elektroauta, plug-in hybridy a vozy na stlačený zemní plyn. U elektroaut bude podpora pro osobní auta do 3,5 tuny činit 220 tisíc Kč, u plug-in hybridů 200 tisíc a u vozů na CNG 50 tisíc korun.

Počítá se s kombinací dotace a operativního leasingu, což dosud nebylo možné. Tato kombinace by měla být motivací pro právnické i fyzické osoby, pro města a obce, ale také pro společenství občanů, neziskové organizace a další subjekty.

Autor příspěvku: admin