Na rychlý internet v ČR je potřeba 120 miliard

Podle odhadů zástupců IT a telekomunikačních firem, by ČR potřebovala pro dostatečné pokrytí celého území rychlým internetem vybudovat infrastrukturu za 120 miliard Kč.

Digitální ekonomika

Základem fungující digitální ekonomiky je podle Hospodářské komory kvalitní datová infrastruktura, tedy dostupné připojení o rychlosti jeden gigabit za vteřinu pro všechny firmy a občany. Stát ale nemá v oblasti digitalizace strategickou vizi.

Srovnání s Evropou

K posunu je nutná spolupráce státu a soukromého sektoru. V pokrytí vysokorychlostním internetem nás okolní státy předběhly. Přitom má ČR potenciál se před ně dostat. Ovšem musela by k tomu být patřičná vůle dohodnout se napříč politickým spektrem.

Dotace z EU

Firmy u nás chtěly čerpat dotace od EU ve výši 14 miliard Kč na vybudování vysokorychlostní internetové infrastruktury. Dosavadní jednání ale vyhodnotily za neúspěšné. Operátoři se obávali, že dotační pravidla jsou v rozporu s právem EU a peníze by nakonec nemusely být vyplaceny. Proto se přihlásily jen tři firmy, které žádaly řádově o desítky miliónů.

Autor příspěvku: admin