IT odborníků je stále nedostatek

Celý svět se postupně digitalizuje a dalšímu rychlejšímu rozšiřování brání obrovský nedostatek IT odborníků. Podle Evropské komise bude v celé EU v roce 2020 chybět až 750 tisíc IT specialistů. V Česku jich již nyní chybí tisíce a proto se ti budoucí učí na školách i pomocí počítačových her. Studenti přitom pracují v simulovaném prostředí, kde řeší reálné situace.

Na obrazovkách mají například továrnu, kde jsou tradiční komunikační prvky doplněné o senzory, hlídání teploty či sirény. Prakticky si zde vyzkoušejí, jak jednotlivé komponenty společně pracují a co se stane, když nastane nějaký problém.

Většina prací bude vyžadovat digitální znalosti

Nejdůležitějším prvkem digitálního podnikání je práce s daty. Proto roste důležitost IT dovedností i na těch pracovních pozicích, kde to nyní zatím není nutné. Experti odhadují, že v budoucích letech bude 90 % zaměstnání potřebovat digitální znalosti různého typu.

Příkladem je světelný průmysl

U tohoto oboru je snad nejvíce vidět proměna. Světla instalují klasičtí elektrikáři. Ovšem moderní světla se ovládají stále více na dálku a k tomu jsou zapotřebí znalosti síťového prostředí. To znamená, že i elektrikář bude potřebovat digitální znalosti, aby dokázal světla a svícení zapojit a nakonfigurovat.

Autor příspěvku: admin