Zaměstnanci a pojištění na škody, které mohou způsobit v zaměstnání

Pravděpodobně nebude potřeba dvakrát zdůrazňovat, že nehoda se může stát vždy. Tím spíše v zaměstnání. Z každé nehody ale vyplývá určitá škodní událost, která v tomto případě nejčastěji vznikne zaměstnavateli. Právě proto je dobré, aby byli zaměstnanci pojištěni na takové škodní události, které způsobí třeba z nedbalosti. V žádném pracovním procesu škody nelze eliminovat, a proto zde máme pojištění.

Zaměřte se na míru odpovědnosti zaměstnance

Pokud jde o pojištění zaměstnanců, je vždy potřeba zvážit rizika, která vznikají v souvislosti s jejich činností. Podle toho je potom vhodné nastavit odpovídající pojištění. Nemá totiž smysl sjednat pojistku na vyšší míru rizika, než je nutné, protože byste platili pouze zbytečně více za pokrytí situací, které jednoduše nastanou.

Vhodnou pojistku šitou na míru většině zaměstnanců vám nabídne třeba pojišťovna ERGO, která rozděluje zaměstnance do několika kategorií. Tyto kategorie jsou samozřejmě odstupňovány z pohledu rizika vzniku škodní události. Vyšší riziko zpravidla představují zaměstnanci, kteří obsluhují stroje nebo mají služební vůz ve svém užívání. Rozdíl je také v tom, zda zaměstnanec používá služební vůz pro osobní potřebu. Pojištění může sjednat:

  • Samotný zaměstnanec
  • Zaměstnavatel hromadně

Pokud chce zaměstnavatel pojistit svoje zaměstnance, může zde být výhoda množstevní slevy za uzavření více pojistek. Jinak si samozřejmě může toto pojištění sjednat také zaměstnanec sám.

Celá řada výhod

Tento typ pojištění nabízí celou řadu výhod. Jednak je to široký rozsah pojistné ochrany, ale třeba také nízká míra spoluúčasti či celosvětovou platnost. Zaměstnanci tak jsou pojištěni také v zahraničí. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu už ve své základní variantě u zmiňované pojišťovny ERGO nabízí široký rozsah pojistné ochrany, který dostačuje pro drtivou většinu zaměstnanců. Pro řidiče jsou zde potom vyšší varianty pojištění.

Autor příspěvku: admin