Proč se zajímat o identity management? Z bezpečnostních i praktických důvodů

Náplň práce IT administrátora je poměrně pestrá. Má na starosti široké spektrum činností, které souvisí se správou firemních serverů a počítačové infrastruktury. Obvykle se stará o zálohování, připravuje koncové stanice – a také zajišťuje správu uživatelských přístupů. A je to právě poslední zmíněná činnost, jež může dotyčnému přerůst přes hlavu a ukrajovat mu většinu pracovní doby. Naštěstí existují nástroje jako identity manager.

Seznamte se s identity managementem

Základním kamenem informační bezpečnosti je vymezení zdrojů pouze osobám, které je při práci skutečně potřebují. Praxe mnoha firem je bohužel úplně jiná. V systému se nachází nespočet přístupových účtů a pracovníci IT oddělení v nich ztrácí přehled. A je to právě identity management, jež správu účtů centralizuje a zároveň automatizuje množství rutinních úkonů.

Procesním nástrojem IdM je identity manager. Jeho prostřednictvím lze komunikovat se spárovanými systémy, přiřadit uživatelům identity a centrálně řídit jejich správu.

Jaké problémy za vás IdM vyřeší?

Identity management výrazně usnadňuje práci IT oddělení, které díky automatizaci procesů souvisejících se správou identit nemusí věnovat část pracovní doby operativě. Administrátoři se naopak mohou zabývat důležitějšími úkoly – například vylepšováním systému apod. Navíc mohou využívat auditní a reportovací funkce, čím opět ušetří spoustu času.

Identity manager zároveň značně urychluje veškeré operace, které nějakým způsobem souvisí se zakládáním, úpravami a odstraňováním uživatelských účtů. Když firma přibere nového zaměstnance, nemusí čekat, až pro něj administrátor vytvoří přístupy – získá je automaticky.

Mezi další výhody implementace identity managementu patří delegace správy na business vlastníky (přístupy mohou schvalovat nadřízení namísto administrátorů) a enormní posílení bezpečnosti systému. Správa identit zamezuje například přítomnosti tzv. mrtvých duší – aktivních profilů uživatelů, kteří již pro firmu nepracují.

Autor příspěvku: admin