Jak fungují časová relé a jaké jsou jejich praktická využití?

Možná jste to doposud netušili, ale doma je pravděpodobně máte i vy. Časová relé jsou specializovaná zařízení, která se využívají ke zpožděnému zapínání některých spotřebičů. Že vás nenapadá žádný konkrétní příklad? Pozorně se rozhlédněte kolem sebe. V běžné domácnosti tyto přístroje zajišťují zpožděný doběh ventilátorů v koupelně či na WC a velmi často i zpožděné vypnutí svítidel – zpravidla zdroje osvětlujícího schodiště a světel umístěných ve venkovních prostorách. Fungují na jednoduchém principu: spotřebič se nevypne ihned po stisku tlačítka, ale až po uplynutí nastaveného času.

Rozdělení časových relé podle funkce

Sortiment časových relé lze rozdělit do mnoha skupin na základě specifických funkcí, které zařízení po nastaveném čase vykoná. Základní jsou tři, ovšem v praxi jich může být mnohem více:

  • relé se zpožděným rozběhem (po uplynutí nastaveného času se sepne),
  • relé se zpožděným návratem (sepne se okamžitě a po uplynutí nastaveného času vypne),
  • relé – cyklovač neboli blikač (spíná a vypíná se v nastavených cyklech).

V minulosti časové relé fungovaly na mechanicko-elektromagnetickém principu. Kontakt zůstával sepnutý po dobu, než se píst vtažený elektromagnetickým polem nevrátil do původní polohy.

Moderní časové relé má konstrukci odlišnou- zařízení nyní využívají elektronické prvky, zpravidla CMS integrované obvody, které nahradily někdejší tranzistory a integrované logické obvody. Na nejvyšší úrovni jsou relé s mikroprocesory. Díky nim jsou možnosti časového spínání takřka neomezené.

Relé samozřejmě nachází využití i mimo domácnost. Je nedílnou součástí průmyslových aplikací při řízení strojů a technologických procesů. Příkladem budiž tato relé Wieland, která slouží ke kontrole klidového stavu zařízení, u nichž může dojít k nebezpečnému pohybu.

Autor příspěvku: admin