Inspektorát práce se zaměřuje na práci na černo

I když pár měsíců byla celá naše republika v jakémsi útlumu, opět se začíná dávat všechno do pořádku. A když říkáme všechno, tak myslíme všechno. I zaměstnanci Inspektorátu práce se vrhají znovu do akce a opět chodí po firmách, aby zjistili, jestli je po stránce PO a BOZP všechno v pořádku. Technici firmy Extéria jsou taktéž v pohotovosti, protože mnozí zaměstnavatele zastupují ve chvíli, kdy kontrola do podniku přece jen přijde.

Podle aktuálních informací lze říct, že se aktuálně inspektoři zaměřují na práci na černo čili na nelegální zaměstnávání, které je stále velkým problémem především na stavbách či v různých řemeslných odvětvích. Jelikož se s prací na černo setkáváme opravdu dlouhé roky, je pochopitelné, že je to jedna z předních oblastí, kde se provádí kontroly.

Zohledňují se i podněty z řad veřejnosti

Inspektoři z Inspektorátu práce však ne vždycky jdou na vlastní pěst, ale do mnohých podniků zavítají díky podnětu, který jim přišel od veřejnosti. V potaz se berou samozřejmě i podněty anonymní, kterých je stále více než těch podepsaných, což je taktéž pochopitelné.

Každým rokem několik stovek podnětů upozorňuje jenom na nelegální zaměstnávání v konkrétních firmách. V rámci kontrol se pak odhaluje i několik tisíc osob, které jsou zaměstnány takzvaně na černo čili které vykonávají práci nelegálně.

Práce na černo pravděpodobně nezmizí

I když se inspektoři hodně snaží, stejně se práce na černo pravděpodobně nezbaví. Mnozí zaměstnavatelé budou stále platit lidi, kteří nejsou legálními zaměstnanci společnosti. I když jim tento risk za to rozhodně nestojí, stejně to riziko podstupují. Jen by v takovém případě měli myslet na jedno známé pořekadlo, a sice boží mlýny melou – pomalu, ale jistě. Aby zanedlouho na dveře jejich podniku nezaklepala inspekce.

Autor příspěvku: admin