Efektivitu výroby a bezpečnost práce můžete podpořit moderní technologií

Každý zaměstnavatel má zájem, aby jeho zaměstnanci dodržovali bezpečnost práce. Přesto dochází stále ke značnému množství pracovních úrazů vinou nepozornosti, únavy a také z důvodu tzv. provozní slepoty. Pokud se pohybujete v jednom prostředí celou pracovní dobu a mnohdy řadu let, přestanete vnímat některá rizika nebo je prostě podceníte. Výstražné tabulky či nápisy přestanou být účinným varováním. Tuto nelichotivou situaci se rozhodla změnit společnost Visap, a to moderním převratným způsobem. Na místo tradičních upozornění přišla s inovativním způsobem varování před nebezpečím, kterým je optická signalizace.

Náplň firmy Visap

Společnost Vísap se zaměřuje na pomoc především výrobním podnikům. Vedle světelné signalizace v nebezpečných místech se zabývá také metodami, kterými lze zvyšovat efektivitu výrobního cyklu a zároveň zlepšovat pracovní prostředí. Tato opatření by nebylo možné realizovat bez účinné součinnosti objednavatelem a bez individuálního přístupu a respektování jeho specifik.

Jak taková spolupráce probíhá?

Klient si objedná službu, která by měla zlepšit efektivitu jeho pracovních postupů, pracovní prostředí a zvýšit bezpečnost práce. Po objednání následuje nezávazná pracovní schůzka za účelem seznámení se s prostředím a představami klienta. Na základě analýzy vypracují odborníci firmy Visap projekt, který pochopitelně zkonzultuje s klientem a po projednání připomínek a po vzájemné dohodě se projekt realizuje.

V čem spočívá přínos tohoto postupu?

Hlavním výsledkem je světelná signalizace, která mnohem účinněji působí na všechny zaměstnance, kteří se v provozu pohybují. Světelnou signalizaci začnou vnímat mnohem s větší pozorností, jelikož ji nejde ani přehlédnout. Pokud se zaměstnanec přiblíží k rizikovému místu, promítne se těsně před něj na podlahu například značka „Stop“. Na základě dosavadních zkušeností se tato metoda ukazuje jako velice účinný bezpečnostní systém.

Autor příspěvku: admin